Bhootacha Honeymoon

No ads

Bhootacha Honeymoon

U | 07 Jun, 2013

Drama

Applicable Offers

Synopsis

This Marathi drama has been directed by Raj Mohite and has been scripted by Laxmikant Vispute. `Bhootacha Honeymoon` stars Bharat Jadhav, Ruchita Jadhav, Madhu Kambikar, Vijay Chavhan, Santosh Mapekare, Pratiksha Jadhav, Sandeep Pathak, Kamlesh Savant, Shobha Shiralkar and Jayram Nayar. The film has been produced by Subramaniyan K under the Kartik Film Production banner.