Kalyani Mondal

  • Actor

Also Known as: Kalyani Mandal

No ads

BIOGRAPHY

Kalyani Mondal, also known as Kalyani Mandal is an Indian actor and producer, who works exclusively in the Bengal film industry. Mondal is known for his work as an actor in movies like Sanyasi Raja, Alo Amar Alo and Apon Shatru.

SPOUSE